Aktuality

Nová kontaktní pracovnice

by admin CRSP -

Vážení pěstouni a pracovníci,
do Služeb určených pěstounským rodinám nastoupila nová pracovnice, která je aktuálně novou koordinátorkou e-learningu.

V případě, že budete mít dotazy týkající se e-learningového vzdělávání, obracejte se na ni.

Děkujeme.
Tým SUPR


Kurz Úvod do náhradní rodinné péče

by admin CRSP -

Vážení pěstouni a pracovníci,

z naší nabídky byl dočasně odstraněn kurz Úvod do náhradní rodinné péče. V kurzu probíhají aktualizace, z toho důvodu je nepřístupný a neobjednatelný. 
V případě, že potřebujete kurz za 4 hodiny, nabízíme Prevence ve výchově - bezpečnost na internetu nebo Attachment (vztahová vazba).

Žádáme Vás o trpělivost.
Děkujeme

Tým CRSPAvailable courses

Tento kurz se zabývá moderní teorií attachmentu, neboli teorií vztahové vazby. V kurzu se účastník dozví, co je to attachment a teorie attachmentu, jaké rozlišujeme typy a poruchy attachmentu, jak tyto poruchy vznikají, jak se u dítěte projevují a jaké jsou možnosti terapie poruch vztahové vazby. 

Kurz je přínosný pro všechny náhradní rodiče. 

Časová dotace kurzu: 4 hodiny vzdělávání

V tomto e-learningovém kurzu najdeme odpovědi na tyto otázky: 

Proč jsou hranice při výchově dětí  tak důležité? Jak a proč být ve výchově laskavý a zároveň důsledný? Jak na vštěpování hranic? Jak reagovat na nevhodné chování dětí a ještě raději mu předcházet? Jak vést dítě k tomu, aby se stal  z něj stal dospělý člověk zodpovědný a vnímavý k potřebám sebe i druhých, nikoli sobecký, nebo ustrašený?

Časová dotace kurzu: 8 hodin vzdělávání

V tomto kurzu se seznámíme s tím, jakou roli hraje komunikace při budování dobrých vztahů a proč je v komunikaci důležité porozumění a vstřícné naslouchání. Dále se dozvíte, jak vypadá efektivní a neefektivní komunikace. Popíšeme si techniku vstřícného naslouchání a naučíte se používat já sdělení. 

Časová dotace kurzu: 6 hodin vzdělávání

V tomto kurzu se seznámíme s tím, jak má vypadat konstruktivní hádka, jaké volíme strategie v konfliktu. Také jakých komunikačních faulů byste se neměli dopouštět. Dále se dozvíte základní informace komunikačních stylech a o manipulaci. 

Časová dotace kurzu: 5 hodin vzdělávání

Kurz se zabývá problematikou finanční gramotnosti dětí i dospělých. Kromě přehledu základních pojmů z finanční oblasti, naleznete praktické rady o dluzích, exekucích, oddlužení a ochraně spotřebitelů. Nedílnou součástí kurzu jsou tipy, jak s dětmi mluvit o financích. Kurz je plný praktických návodů a odkazů. 

Časová dotace kurzu:7 hodin vzdělávání


Učení je proces získávání zkušeností, díky němuž dochází k utváření jedince v průběhu jeho života. Ne každý člověk zvládá učení snadno a bez obtíží. Děti s ADHD to mají o to složitější, že jejich schopnost soustředit se a vnímat je ovlivňována neklidem a nepozorností, ze které však nemohou.

Pro rodiče, osoby, které pečují o děti s ADHD, ale také pro učitele či vychovatele je proto důležité znát specifické projevy dítěte a umět s nimi pracovat, tak aby proces učení byl efektivní jak pro dítě, tak pro jeho okolí.

Časová dotace kurzu: 8 hodin vzdělávání

Každá lidská bytost má svá práva. Tento kurz blíže pojednává o právech dětí, specificky těch, které vyrůstají v náhradním rodinném prostředí, v pěstounských rodinách. 

Kurz je přínosný pro všechny náhradní rodiče. 

Časová dotace kurzu: 8 hodin vzdělávání


Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Při používání internetu existují také rizika a je třeba s nimi počítat. Cílem kurzu je Vás s riziky seznámit a naučit Vás, jak internet bezpečně užívat. 

Časová dotace kurzu: 4 hodiny vzdělávání

Poruchy příjmu potravy, mezi které se řadí např. mentální anorexie či bulimie, patří mezi závažná duševní onemocnění. Je proto důležité vědět, jak se projevují, abychom byli schopni je co nejdříve rozpoznat. Kurz zahrnuje informace o konkrétních poruchách, ale také poznatky, jak můžete onemocnění rozpoznat a jak jim předcházet. 

Časová dotace kurzu: 3 hodiny vzdělávání

Téměř všichni uživatelé internetu jsou zároveň i uživatelé sociálních sítí. Nejvíce diskutovanými tématy okolo sociálních sítí jsou sdílení a možnosti zneužití citlivých dat, důvěryhodnost sdělení a důvěryhodnost identity uživatele. V našem kurzu se budeme těmito tématy zabývat, zaměříme se na rizika sociálních sítí i na jejich prevenci. 

Časová dotace kurzu: 3 hodiny vzdělávání

Kurz slouží k základnímu zvládnutí neodkladné první pomoci a akutních stavů u miminek, dětí a mládeže.

Časová dotace kurzu: 5 hodin vzdělávání

Kurz slouží k základnímu zvládnutí neodkladné první pomoci a akutních stavů u miminek, dětí a mládeže.

Časová dotace kurzu: 5 hodin vzdělávání

V tomto kratším kurzu získáte základní znalosti o problematice CAN - syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 

Dozvíte se, jaké jsou formy syndromu a jak to lze na dítěti rozeznat. Kurz také obsahuje kontakty, kde lze v případě potřeby hledat pomoc a další informace. 

Časová dotace kurzu: 2 hodiny vzdělávání


V tomto kurzu se dozvíte důležité informace o ADHD, o diagnostice poruchy, ale i o potenciálu dětí s ADHD. Součástí kurzu jsou také zásady při výchově dítěte s ADHD a jsou zde představeny aktivity a pomůcky, které můžete využívat doma i ve škole. Kurz obsahuje zajímavá videa a články. 

Časová dotace kurzu: 6 hodin vzdělávání

Tento kurz se zaměřuje na nejdůležitější poznatky z vývojové psychologie dítěte. Seznamuje se základními obecnými pojmy vývojové psychologie, s vývojovými potřebami dětí, jejich identifikací a saturací. Stěžejními tématy je téma vývojových fází dítěte a téma vlivu traumatu na vývoj dítěte. 

Časová dotace kurzu: 8 hodin vzdělávání